Tjenester

logo

Nettbasert regnskap

Regnskapsføring i skyen – Tripletex

I norske bedrifter er det fortsatt mange som bruker deler av arbeidsdagen på manuelle rutiner. Dette stjeler mye tid som kunne vært brukt på andre, verdiskapende oppgaver som gir mulighet for økt lønnsomhet. For å sørge for fremtidig vekst og økt lønnsomhet for din bedrift, må arbeidsprosessene tilpasses også morgendagens krav. 

Inforegn bruker Tripletex som system for vår nettbaserte regnskapsføring. Tripletex effektiviserer mange av våre arbeidsprosesser og rutiner. Denne 100 % nettbaserte løsningen gir tilgang overalt og sørger for automatiske betalingsløsninger, effektiv bilagsregistrering, oversiktlig rapportering og enkel rollefordeling mellom kunde og regnskapsfører. 

For priser se www.tripletex.no/priser

Priser for regnskapstjenester

Vi tilbyr fastpris i tillegg til timebaserte priser på regnskapsoppdrag hos oss. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Tradisjonelt


Er du av dem som er mest komfortabel med å stikke innom regnskapskontoret med bilagspermen og ikke har behov for nettilgang til regnskapssystemet, så har vi også tilbud til deg.

Inforegn ønsker å tilpasse seg kundens ønsker og behov. Vi kjenner til flere regnskaps- og økonomisystemer og er behjelpelige med en eventuell integrasjon mellom deres system og våre.


Effektivt for oss – rimelig for deg
Når vi er effektive betyr det lavere kostnader for deg som kunde, og det betyr at vi kan dedikere mer tid til å identifisere mulige utfordringer og muligheter for din bedrift.

Regnskap utarbeidet av Inforegn inkluderer fullverdig årsoppgjør med nødvendige likningspapirer. Regnskapet utarbeides etter gjeldende lover og forskrifter, og gir myndighetene den nødvendige oversikten for å beregne skatter og avgifter.

InfoRegn AS har kontor Forus Atrium i Sandnes nær Stavanger.