Aktuelt

Din sparringspartner

Vi er et lokalt forankret revisjonsfirma
som tilbyr effektiv revisjon og god rådgivning.
secure-your-computer-large-1024x669

Nyhetsbrev 1 2022

Det går en bølge over landet nå med diverse alvorlige svindler, og i desember er mange ekstra stresset, og dermed lettere offer for kriminelle. I denne artikkelen får du noen råd som kan gjøre dere bedre rustet for å kunne motstå svindel.
selskapsstruktur-o4isfx2ruqo668q6z8ea9fhvuffvr498rwp8sw820w

Hva er holdingselskap og hvordan opprette holdingselskap

Har du et aksjeselskap som skal vokse kan det være lurt å etablere et holdingselskap, altså et selskap som eier aksjeselskapet ditt. Det fører til mer skattefleksibilitet og lavere risiko for deg. Les mer om dette her. 
62196607bf1b460a0c301fe3_60fb3401409c5baa11e18c5f_board20minutes20template

Styrets oppgaver og ansvar

Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten. Det er derfor viktig å være bevist på hvordan styret settes sammen og hvilken kompetanse styremedlemmene innehar. Les mer om dette her.
Idsø & Ravnås Revisjon er lokalisert sentralt på Forus. Vi er 10 medarbeidere og har 400 små og mellomstore selskaper i vår portefølje. I tillegg til lovpålagt revisjon tilbyr vi skatte- og avgiftsbistand og annen rådgivning innenfor vårt fagfelt. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, fleksibilitet og engasjement.