Tjenester

logo

Rådgivning

Vi gir deg råd for en lønnsom fremtid
 
Vi i Inforegn har fått gå mange bedrifter i sømmene. Med bakgrunn i dette kan vi se likhetstrekk mellom bedrifter som lykkes. Dette gir oss grunnlag for å gi gode råd til akkurat deg. Vi ønsker å hjelpe deg å få en sunn og lønnsom drift av bedriften ved å være en diskusjonspartner som hjelper deg å ta avgjørelser som er riktige både i dag og i morgen.

Vi tilbyr skreddersydd rådgivning slik at du får satt opp økonomisystemet på best mulig måte for din bedrift. Gode rutiner og effektivisering av prosesser reduserer kostnader og frigjør dyrebar tid i arbeidshverdagen. 
 
Vi skal være ett av dine viktigste verktøy for en veldrevet bedrift – et verktøy som bygger på erfaring, forståelse og nysgjerrighet. Vi lærer din bedrift å kjenne som ingen andre for å kunne hjelpe deg på best mulig måte.

Vi i Inforegn kan blant annet bistå deg med følgende:
• Etablering av aksjeselskap
• Selskapsstruktur og omorganisering
• Kjøp, salg og eierskifte
• Bedre lønnsomhet og likviditet
• Økonomistyring, perioderapporter og budsjett
• Risikostyring og internkontroll
• Arv og generasjonsskifte
• Skatterådgivning
• Verdivurdering